Našim primárnym cieľom je vybudovanie efektívneho a flexibilného systému orientovaného na zabezpečenie požiadaviek zákazníka. Názory a želania našich zákazníkov preto považujeme za základný element pri zlepšovaní práce.

 

Vedenie spoločnosti sa preto v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2008 rozhodlo zaviesť a uplatňovať systém manažmentu kvality ako trvalé zlepšovanie činnosti a procesov tak, aby to prinieslo úžitok všetkým zainteresovaným stranám, zákazníkom, majiteľom, zamestnancom a dodávateľom.

 

 

K tomuto účelu stanovuje nasledovné hlavné zásady politiky kvality:

  1. qualityPoskytovanie komplexných dopravných služieb v najvyššej kvalite a v súlade s požiadavkami zákazníkov.
  2. Maximálna zákaznícka orientácia v celom procese fungovania spoločnosti.
  3. Neustále zlepšovanie poskytovaných služieb a systému riadenia kvality je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry.
  4. Vytváraním motivačného prostredia a systematickým vzdelávaním podpora personálneho a profesijného rastu zamestnancov.
  5. Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.

 

Tieto zásady sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

 

Vedenie spoločnosti