CENTRAL RAILWAYS a.s.  je mladá, dynamická spoločnosť, ktorá má ambíciu byť relevantným hráčom na trhu železničných dopravcov v strednej Európe.


PRIMÁRNOU STRATÉGIOU spoločnosti je synergické využitie dispozície mobilných kapacít a personálneho know how národných operátorov, špedície a logistiky popredných  slovenských  i nadnárodných spoločností.


PRIMÁRNYM CIEĽOM spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb, zákazníckeho servisu na špičkovej úrovni a konkurencieschopných cien v oblasti železničnej dopravy.


FILOZOFIA SPOLOČNOSTI - samostatne ako aj v spolupráci s našimi partnermi pri efektívnom a hospodárnom využití mobilných kapacít pravidelná aj nepravidelná doprava ucelených vlakov v teritóriu strednej Európy.


CENTRAL RAILWAYS a.s. je v zmysle zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach držiteľom licencie na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach a v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach držiteľom bezpečnostného osvedčenia.

CRWvlakfotovysekOBCHODNÝ REGISTER

LICENCIA      

ZNAČKA

BEZPEČNOSTNÉ OSVEDČENIE SK     

BEZPEČNOSTNÉ OSVEDČENIE HU    

PREPRAVNÝ PORIADOK